News

*महा-बी.एड.-सीईटी- 2020 नोंदणी अर्ज सुरुवात*

*बी.एड. प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी सूचना* 
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी .प्रवेश ( *MAH-BED-CET-2020* ) Online लिंक दिनांक 20/3/2020 रोजी सुरु झाली आहे . तरी *दि .20/3/2020 पासुन ते 5/5/2020 पर्यंत या कालावधीत  बी.एड.  प्रवेशासाठी इच्छुकांनी आॅनलाईन अर्ज भरून घ्यावेत.ही विनंती.
*आॅनलाईन फाॅर्म कोणा – कोणाला भरता येतो?*
कोणत्याही शाखेतील पदवी / पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
 पदवी / पदव्युत्तर पदवी स्तरावर (खुला संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी किमान 50% गुण आणि राखीव संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी किमान 45% गुण ) घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
 कोणत्याही शाखेतील पदवी / पदव्युत्तर पदवी शेवटच्या सेमीस्टरची परीक्षा (उन्हाळी-2020) देणारा अॅपियर विद्यार्थी.
 *ऑनलाईन फाॅर्म भरण्यासाठी लागणारी मुळ कागदपत्रे
1] दहावी गुणपत्रक/ प्रमाणपत्र
2] बारावी गुणपत्रक / प्रमाणपत्र
3] पदवी प्रथम वर्ष गुणपत्रक
4] पदवी द्वितीय वर्ष गुणपत्रक
5] पदवी तृतीय वर्ष गुणपत्रक
6] पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष गुणपत्रक
7] पदव्युत्तर पदवी द्वितीय वर्ष गुणपत्रक
8] रहिवासी प्रमाणपत्र
9] राखीव संवर्गासाठी जात प्रमाणपत्र
10]आधार कार्ड
11] पासपोर्ट साईज फोटो
12] डिजिटल स्वाक्षरी
13] परीक्षा केंद्रांसाठी 1,2,3 पर्याय द्यावयाचे आहेत.
14] OBC/SBC/NT /SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र
15)जात वैधता प्रमाणपत्र
*खुला संवर्ग:* महाराष्ट्र राज्य/इतर राज्यांतील/भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी:: 800/-
*राखीव संवर्ग*::  ₹400/- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी
 *ऑनलाईन फीस भरण्यासाठी* Credit card/Debit card/e-payment
*ऑनलाईन हाॅल टिकीट उपलब्ध* : 27/5/2020 पासून
*ऑनलाईन परीक्षा*: दिनांक 13 आणि 14 जून 2020 रोजी जिल्ह्यास्तरावर होणार आहे.
 *परीक्षेचे स्वरूप*
बहुपर्यायी 100 प्रश्र्न
 *परीक्षेसाठी वेळ*
90 मिनिटे
*संभाव्य निकाल* 
2 जूलै 2020
for more news visit www.mahaedunews.com
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
×
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
Latest Posts
  • shreya pant
  • ongc
  • dypiu

Comment here