Skill Development

वेड लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही.. : श्री नितीन गायकवाड

वेड लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही.. : श्री नितीन गायकवाड

लहानपणापासूनच अक्षरांचे वेड. कधी शुद्धलेखनातून तर कधी ब्रश आणि रंगांची किमया करून अक्षरांशी खेळत बसायचो. चौथी ईयत्तेत शाळेत जाण्यासाठी १३ किलोमीटरचा प

Read More