Achievements

प्राचार्य डॉ. राम दशरथ आबणे यांना ‘पोस्ट डॉक्टरेट प्रबंधाबद्दल पदवी प्राप्त’

प्राचार्य डॉ. राम दशरथ आबणे यांना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे यांच्या तर्फे ‘आद्यक्रांती गुरु लहूजी वस्ताद ‘ यांच्या क्रांतिपर्वाचा चिकित्सक अभ्यास ‘ या विषयावरील प्रबंध सादर केल्याबद्दल ‘ पोस्ट डॉक्टरेट चा बहुमान प्राप्त झाला आहे.
            डॉ. राम आबणे यांनी यापूर्वी पुणे विद्यापीठाकडून ‘ अण्णाभाऊ साठे यांच्या शैक्षणिक विचारांचा चिकित्सक अभ्यास ‘ या विषयावर पहिली पी. एच. डी. प्राप्त केली आहे. तर श्री संत रोहिदास आणि त्यांचा कालखंड या विषयावर दुसरी पी.एच. डी. प्राप्त केली आहे. व ‘श्री राजर्षी शाहू महाराज व प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे यांचे सामाजिक विचार ‘ यावर तिसरी पी. एच. डी. प्राप्त केली आहे. त्यांची लहूजी वस्ताद यांच्या वरील, ‘पोस्ट डॉक्टरेट’ ही चौथी पदवी आहे. त्यांच्या या यशा बद्दल शिक्षण क्षेत्रात सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.
श्री. प्रकाश भापकर
        मा.प्राचार्य
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
×
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
Latest Posts

Comment here