Expert Advice

” छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा जसा ढाल तलवारीचा आहे तसाच तो आत्मसन्मान व समाज परिवर्तनचा आहे.” -डॉ. प्रकाश पांढरमिसे

” छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा जसा ढाल तलवारीचा आहे तसाच तो आत्मसन्मान व समाज परिवर्तनचा आहे.” -डॉ. प्रकाश पांढरमिसे

Facebook WhatsApp Telegram Twitter Pinterest LinkedIn Print Email Gmail Facebook Messenger Share Copy Link इंदापूर येथील इंदापूर तालुका शिक्षण प्

Read More