Browsing: Expert Advice

Bachelor of Technology (B.Tech) in Computer Science and Engineering: Offered by various Indian Institutes of Technology (IITs), National Institutes of Technology (NITs), and other reputed engineering…

शिक्षणाचा मूळ हेतू हा ज्ञानार्जन करणे, ज्ञानग्रहण करणे, ज्ञानप्राप्ती करणे! असाच असायला हवा. एखादा विद्यार्थी किती शिकला? हे मोजण्याचे मापदंड, मोजणीची परिमाणे आज तरी आपल्याकडे पुरेशी…

इंदापूर येथील इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे,कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे माजी सहकार व संसदीय कार्यमंत्री मा. हर्षवर्धनजी पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या…