Student Views

गरुड़ महाविद्यालयाच्या NSS च्या शिबिरात (KBCNMU आव्हान चे पहीले कार्यक्रम अधिकारी) प्रा.डॉ.श्याम साळुंखे सरांच व्याख्यान…

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावत् अनामिका सार्थवती बभूव।। कवींची गणना करत असताना करंगळीचे…