Expert Advice

इंदापूर येथील इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे,कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र…

भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च ठिकाणी असून तिच्या अनेक मूलभूत ध्येयापैकी लोकशाही व्यवस्थेद्वारे लोकांचे कल्याण साधणे…