subhash chandra bose

“सुभाषचंद्र बोस: आय.सी.एस्. पदवीचा त्याग करणारा देशभक्त ” || वक्ता डॉ. सोपान शेंडे || 23-1-22 || 7:00 PM

“सुभाषचंद्र बोस: आय.सी.एस्. पदवीचा त्याग करणारा देशभक्त “ नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म 23 जानेवारी 1897 रोजी कटक, ओरिसा येथील एका संपन्न बंगाली कुटुंबात झाला.

Read More »