Browsing: School

प्रिय मुलांनो, आय मिस यू..….ओळखलंत ना..? मी, तुमची शाळा बोलतेय. तुम्ही म्हणाल तीच का… ऑनलाईनची शाळा!! अरे ती ऑनलाईनची नाही बर का ! मी तुमची खरीखुरी…

आजच्या दिवशी म्हणजे आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन आहे. व्यासपौर्णिमेच्या दिवशी…