School

” गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:। ज्यांनी आयुष्यात उभं…

Read More

मानसिक आरोग्य हा एक व्यापक विषय आहे. मात्र ताण आणि नैराश्य या गोष्टी मानसिक आरोग्यासाठी…

Read More

गेल्या काही महिन्यांपासून सगळ्या जगासमोर एक मोठं संकट उभं राहिलय – ते म्हणजे कोविड -19…

Read More