Latest NEWS

Editors CHOICE

*विझले आज जरी मी* , *हा माझा अंत नाही* *पेटेन उद्या नव्याने* , *हे सामर्थ्य नाशवंत नाही*. *रोखण्यास वाट माझी*, *वादळे होती आतुर*. *डोळ्यात जरी गेली…

आज ऑफिस ला जाताना वाटेत शेळ्यांचा कळप लागला, गाडीला इतक्या चिकटून चालत होत्या सगळ्या की मी चक्क गाडी बंद करून आसपासची काळी पांढरी मंडळी जरा लक्षपूर्वक…