Events

NPS योजना व संघटनेची पुढील दिशा ।। राज्यस्तरीय वेबिनार ||

NPS योजना व संघटनेची पुढील दिशा ।। राज्यस्तरीय वेबिनार ||

सयोंजक: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, शाखा गोंदिया  मार्गदर्शक:  वितेश खांडेकर (राज्याध्यक्ष) गोविंद उगले (राज्यसचिव) सुनील दुधे (राज्य सल्

Read More
Events

राष्ट्रीय निवृती वेतन योजना (NPS) व महाविद्यालयीन प्राध्यापक ।। राज्यस्तरीय वेबिनार

राष्ट्रीय निवृती वेतन योजना (NPS) व महाविद्यालयीन प्राध्यापक ।। राज्यस्तरीय वेबिनार

राष्ट्रीय निवृती वेतन योजना (NPS) व महाविद्यालयीन प्राध्यापक ।। राज्यस्तरीय वेबिनार || सदर वेबिनार mahaedunews ह्या youtube चॅनेल वर्ती live stream कर

Read More