News

गरुड महाविद्यालयात कोरोना काळातील भारताची आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा

गरुड महाविद्यालयात कोरोना काळातील भारताची आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा

धी शेंदूर्णी सेकंडरी एज्युकेशन को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीचे अप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शेंदूर्णी च्या वाणिज्य आण

Read More