Browsing: exercise

“व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं”! “दीर्घायुष्य बलं सुखम्”! “आरोग्यम् परमं भाग्यं”! “स्वास्थ सर्वार्थ साधनम्”!! अर्थात व्यायामामुळे आपणांस स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य,बळ आणि सुखाची प्राप्ती होते. आपल्या स्वस्थ असण्याचीच आपल्या जीवनातील…