Student Views

गच्च अज्ञानाचा घडा (अनुभव कथन): काशिनाथ तांबे

गच्च अज्ञानाचा घडा (अनुभव कथन): काशिनाथ तांबे

     प्राथमिक शिक्षण वस्तीवर झाले परंतु माध्यमिक शिक्षणाची सोय वस्तीवर नसल्याने प्रत्येक मुलाला वस्तीबाहेर पडावं लागतं. जो वस्तीबाहेर पडला तोच शिकला अ

Read More