Browsing: painting

श्री शाहू शिक्षण प्रसारक सेवा मंडळ च्या ‘श्री विजयसिंह यादव महाविद्यालय, पेठ वडगांव’ येथील प्राणिशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र व सुक्ष्मजीवशास्त्र विभागामार्फत वन्यजीव सप्ताहानिमित्त विविध स्पर्धांचे आयोजन करणेत आले…