Browsing: suresh bhatt

उषःकाल होता होता … काळरात्र झाली… अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली…. हे गीत प्रसिद्ध गझलकार सुरेश भट लेखणीतून अवतरले . स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आपल्या देशाचे चित्र कवी…