Events

राज्यस्तरीय खुले चर्चासत्र – परीक्षा नक्की कुणाची ? शुक्रवार १२ जून २०२०, १0 वाजता

for more such events visit www.mahaedunews.com

MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
×
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
Latest Posts
  • CTE
  • vilas shinde
  • green campus
  • PNB

Comments (1)

  1. संस्था अधिकारी/चालक, शासकिय अधिकारी यांनी कर्मचारी, शिक्षक यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. बदल्या करतांना जिल्हा अंतर्गतच बदली करावी त्यामुळे जीवाची जोखीम कमी होईल, त्यामुळे कुटुंबाची काळजी वाढणार नाही .

Comment here