Student Views

आठवणीतलं मुक्तहस्तचित्र: मुक्ता सोमण

आठवणीतलं मुक्तहस्तचित्र: मुक्ता सोमण

माझं चित्रकलेशी लहानपणापासूनच फारसं पटलं नाही. मला माणूस वगैरे फार चांगला कधी काढता नाही आला. (म्हणजे चित्रकलेतल्या माणसाशी माझं फारसं पटलं नाही असं म

Read More