Events

खडतर आयुष्यातील शैक्षणिक प्रवासाची चर्चा, प्रा.सौ.अनिता पवार यांच्या सोबत: दि. १९-१०-२०२० साय. ५ वाजता

खडतर आयुष्यातील शैक्षणिक प्रवासाची चर्चा, प्रा.सौ.अनिता पवार यांच्या सोबत: दि. १९-१०-२०२० साय. ५ वाजता

काही महिला, मुली शिक्षणाची कास सोडत नाहीत. त्यांची जिद्द हेच त्यांचे भांडवल असते, अनेक अडचणींना तोंड देत त्या शीकतातच. अशा अक्षर किंवा ज्ञान लालसेने झ

Read More
Motivational

“पुन्हा एकदा सोनेरी पहाट झाली”: सौ. अनुजा हनुमंत कैले(जवंडरे)

“पुन्हा एकदा सोनेरी पहाट झाली”: सौ. अनुजा हनुमंत कैले(जवंडरे)

अतिशय जिद्दी ,हुशार ,तेवढीच खोडकर आणि चंचल अशी मी. परंतु परिस्थितीपुढे कोणाचे काहीच चालत नाही. मुलाची वाट पहात पहात चार मुली आणि मग खूप खूप नवस करून म

Read More